Mer kunnskap til reiselivet

Oddny Wiggen, Nordlandsforskning/Novadis
Oddny Wiggen, Nordlandsforskning/Novadis

1,75 millioner har prosjektet Opplevelsesbasert verdiskaping i nord fått fra Innovasjon Norge for å utvikle kunnskap sammen med, og for reiselivet. Det er nettverket Innovative opplevelser, som Nordlandsforskning og Novadis er medlem av, som har søkt om prosjektet.

Kompetente bedrifter og kompetente medarbeidere er en forutsetning for å lykkes med å utvikle en næring som opplevelsesbasert reiseliv, står det i prosjektsøknaden. 60 % av reiselivsbedriftene i Norge oppgir at de har et udekket kompetansebehov i følge NHOs kompetansebarometer. 47 % av bedriftene svarer at de har tapt kunder eller markedsandeler på grunn av udekket kompetansebehov.

Framtidsrettet

- Prosjektet vil sørge for kompetansetilførsel som er relevant, behovstilpasset og fremtidsrettet, og det konkrete målet er å gi bedriftene et modulbasert kompetanseutviklingsprogram på opplevelsesbasert verdiskaping på 3 nivåer (Fagskole, Bachelor og Masternivå). Innholdet i programnivåene skal skreddersys og gjøres tilgjengelig i en form som er tilpasset næringsaktørenes drift, kompetansegrunnlag og behov for å styrke egen lønnsomhet, forklarer Oddny Wiggen fra Novadis/Nordlandsforskning.

Novadis er prosjektleder og vil samarbeide med Innovative Opplevelser, Mimir, Universitetet i Nordland og Lofoten reiselivsfagskole om prosjektet.

Innovasjon Norges vurdering

- Innovative Opplevelser har levert en svært god søknad, hvor de presenterer et meget godt prosjekt. Det sier seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Per Øyvind Voie. Han er ansvarlig for Innovasjon Norges tjeneste Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø, og ser frem til å følge prosjektet tett fremover.

– Reiseliv er en veldig viktig næring i store deler av Nordland, og med en nyopprettet fagskole i Lofoten og et tett samarbeid med Universitet i Nordland ligger grunnlaget godt til rette for kompetanseutvikling, sier Voie. - Vi gleder oss til å jobbe sammen med både prosjektledelsen og de regionale samarbeidspartnerne for at målene i prosjektet skal nås. Vi håper kompetansesatsingen både vil styrke grunnlaget for eksisterende arbeidsplasser og legge grunnlaget for nye, avslutter Voie.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern