Mangel på fosterhjem – hvilke strategier fungerer?

En av kampanjene, Har du rom for en til?
En av kampanjene, Har du rom for en til?

På en fagdag om fosterhjemsrekruttering presenterte Clara Luckner Strømsvik og Bent-Cato Hustad status for prosjekt om fosterhjemsrekruttering. I prosjektet ser forskerne på hvilke strategier for rekruttering av fosterhjem som er effektive, og vil komme med en anbefaling til hvilke skritt som bør tas i arbeid med å få flere fosterhjem.

Forskerne Bent-Cato Hustad og Clara Luckner Strømsvik presenterte en kunnskapsoversikt over forskning som er gjort på fosterhjem og rekruttering. Studien viser behov for å få kunnskap om rekruttering forut for oppstart på PRIDE-kurs. Forskning viser at trenings- og kvalifiseringsprogram som PRIDE har god effekt. Prosjektet ønsker å rette søkelys på prosessen før potensielle fosterforeldre melder sin interesse.

Tilhørerne var ansatte i landet som jobber tilknyttet fosterhjemsrekruttering, både barnevernfaglige utdannede og markedsføringsfaglige.

Clara Luckner Strømsvik har vurdert informasjonskampanjer som har vært gjennomført og snakket om forståelsen av hva et fosterhjem er, hva et fosterhjem bør være, hva typiske fosterforeldre er, og hvilke barn som har nytte av fosterhjem. Spørsmålene er i kontinuerlig endring og påvirket av samfunnsutviklingen. Analysen viser at man i ulike perioder har hatt ulike målsetninger. Felles er holdningsaspektet: Det vi vet (kunnskap), det vi føler (preferanser) og det vi gjør (handlinger), fortalte Strømsvik.

Bent-Cato Hustad har sett på tidligere forskning på feltet. Det er et økende behov for flere fosterhjem til tross for ulike regelverk og reguleringer mellom land. Forskning preges av forskning på eksisterende fosterforeldre, og da med hovedvekt på motivene de har for å være fosterforeldre, sa Bent-Cato Hustad.

 

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern