Lytring om cruiseturisme i Lofoten

Det blir debatt om cruiseturismens effekt på Nord-Norge generelt og Lofoten spesielt, når Lytring går av stabelen torsdag 4. april.

Mens cruisehavner lenger sør stiller strengere miljøkrav og setter tak på antall skip og passasjerer, ønsker nordnorske ordførere cruiseskipene velkommen. Det legges til rette for økt cruise-satsing i nord.

Men hvordan vil økt cruiseturisme prege nordnorske steder i tiårene fremover? Hva er konsekvensene for sårbare lokalsamfunn langs leia? Hvilke krav kan vi stille til bransjen med tanke på miljø, klimautslipp og lokal verdiskaping, og er det forenelig å satse på cruise og klima samtidig? 

For å diskutere disse spørsmålene har ordstyrer Anki Gerhardsen med seg:

Eivind Holst, ordfører Vågan kommune
Ole Osland, havnesjef Vågan
Jarle Løvland, forsker Nordlandsforskning
Carlo Aall, forsker Vestlandsforskning
Erik Joachimsen, daglig leder i Cruise Nord-Norge & Svalbard

Debatten foregår i kantina på Aust-Lofoten videregående skole fra 18:30 – 20:00 torsdag 4. april.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern