Lytring i Stormen: Hvilken rase tilhører du?

I barnesangen har vi lært at noen barn er brune andre nesten blå, men at inni er vi alle sammen helt like. Men er det egentlig slik? Hvorfor kan vi ikke bruke rase-ordet? Lytring tar denne samtalen.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern