Ingrid opp på Forsker 1-nivå

Forskningsleder for miljøgruppa, Ingrid Bay-Larsen, har blitt vurdert verdig kompetanseopprykk til Forsker I. Foto: Thoralf Fagertun
Forskningsleder for miljøgruppa, Ingrid Bay-Larsen, har blitt vurdert verdig kompetanseopprykk til Forsker I. Foto: Thoralf Fagertun

Nordlandsforsknings satsing på karriereutvikling har fostret sin første Forsker 1, forskningsinstituttenes svar på professortittelen.

15 år hos Nordlandsforskning har gitt Ingrid Bay-Larsen Forsker I-kompetanse, forskningsinstituttenes svar på professortittelten. Siden instituttene ikke bedriver undervisning, tilsvarer ikke Forsker I universitetenes professortittel fullstendig, men inneholder i stedet prosjektkompetanse, som er relevant og viktig også utenfor akademia.

– Det er fantastisk god nyhet at Ingrid har opparbeidet seg en kompetanse på professornivå først og fremst ved å jobbe på Nordlandsforskning, sier administrerende direktør Iselin Marstrander.

– Det er svært hyggelig og føles som en anerkjennelse av at jeg har vært med på å bygge noe som andre vurderer til å være relevant og bra, sier Bay-Larsen, som fikk sin akademiske innsats vurdert av en komité bestående av en ekstern, en intern og en internasjonal representant.

Håper på flere
Nordlandsforskning har lagt til rette for forskernes karriereutvikling ved å etablere toårige satsninger på forskere som har ambisjon om å søke kompetanseopprykk til Forsker I.

– Det betyr at Ingrid har fått muligheten til å sette av tid til publiseringsarbeid, blitt tildelt egen mentor og fått mulighet til å utvikle seg på områder som har vært viktig for søknaden om kompetanseopprykk, sier Marstrander.

– Kombinasjonen mellom forskerens eget drive og instituttets tilrettelegging har vært god, og er noe vi har videreført. At Ingrid har fått dette til vil gi god inspirasjon til andre på samme karrierevei, og jeg ser frem til flere opprykk i årene som kommer.

Imponerende innsats
Det er krevende å ivareta egen fagutvikling samtidig med en stadig jakt på prosjekter og inntjening i instituttsektoren. Marstrander er full av lovord over Bay-Larsens prestasjoner.

– Ingrid har klart å bygge god prosjektportefølje, hun har publisert mye i vitenskapelige tidsskrifter, tatt på seg viktige verv som sensor og veileder, vært synlig i forbindelse med formidling av forskningsresultater, i tillegg til å ha stillingen som forskningsleder på Miljøgruppen de siste fire årene, oppsummerer hun.

– Det er imponerende.

Selv sender Bay-Larsen en takk til sin mentor Hilde Bjørkaug.

– Uten henne hadde dette aldri gått, sier hun.


PS! Ingrid Bay-Larsen påpeker at også offentlige og private aktører etterspør arbeidstakere med forskererfaring. Der tar hun ikke feil. Bodø kommune har allerede rekruttert den ferske forskerprofessoren, som om kort tid tar et års permisjon fra sitt kjære Nordlandsforskning for å hente nye erfaringer. Vi ønsker henne lykke til!    

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern