Ikler seg dugnadshabitten for å for å forske på SALT

Ingebjørg Vestrum og Tone Magnussen fra Nordlandsforskning skal forske på kulturarrangementet SALT på Sandhornøy som har åpning den 29. august. SALT vil være på stranda i Sandhornøy i ett år framover og deretter reise videre til andre arktiske destinasjoner som Island, Grønland og Svalbard. Hvilke sosiale-, kulturelle-, miljømessige- og økonomiske verdier skaper og etterlater SALT seg i lokalsamfunnet?


F.v.: Ingebjørg Vestrum og Tone Magnussen er klare for å finne hvilke spor SALT setter i lokalsamfunnet.


Ingebjørg Vestrum igang med å lage parkeringsplass for SALT-publikummet.

 

Det vil Vestrum og Magnussen undersøke.
For å finne ut av dette, vil de blant annet delta som frivillige i arrangementet.

Spor i lokalsamfunnet

- Dette er et nyskapende arrangement som har som mål og ikke å etterlate seg fysiske spor. Vi vil se på hvilke andre spor det setter i lokalsamfunnet, forklarer Magnussen.

Magnussen har allerede deltatt som frivillig ei helg og samlet bjørkeris til Njalla – en samiskinspirert hybrid mellom hus og telt hvor man kan bestille overnatting.

- Her var det mange entusiastiske mennesker og mange fra lokalsamfunnet som deltok. På informasjonsmøte for frivillige var det over 50 oppmøtte, og det er mye for ei øy med 400 innbyggere, fortsetter Magnussen.

Under åpningshelga skal både Magnussen og Vestrum delta som frivillige. De mener det er en god og artig måte å samle inn informasjon på, og komme inn under huden på SALT. I tillegg vil begge være observatører av SALT gjennom hele prosjektperioden, som blant annet publikum.

Vil følge SALT

Hva forventer dere å finne?
-Vi er både åpne og nysgjerrige på hva vi vil finne, forteller prosjektleder Ingebjørg Vestrum. Hovedpoenget er å utvikle mer nysgjerrighet og kunnskap og finne fram til en problemstilling for å kunne forske videre på denne kunst- og kulturbegivenheten, forklarer Vestrum.

- Vi ønsker å følge festivalen over flere år, se på hvordan festivalen utvikler seg og hvilke typer verdier den skaper i ulike land. Så det håper vi å finne penger til, avslutter Vestrum.

Vestrum har nylig skrevet avhandling der hun har studert samfunnsentreprenørskap i bygdesamfunn hvor hun brukte ikke-kommersielle festivaler som case.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern