Hvordan skapes ny praksis?

Åge Mariussen

Nordlandsforskning var ett av tre forskerprosjekter som fikk penger fra programstyret for VRI i sommer. Prosjektet heter Regional innovation through situated knowledge conversion og ledes av Åge Mariussen fra Nordlandsforskning og er et samarbeid med SINTEF og University of Vaasa, Finland.

- Mye forskning om innovasjon som blir gjort enten av geografer eller av økonomer er opptatt av å telle antall innovasjoner, se hvordan de er fordelt geografisk, å gruppere dem i typer, eller av å utvikle standardiserte modeller for hvordan man kan fremme innovasjon, forklarer Mariussen.

Flerfaglig prosjekt

- I dette flerfaglige prosjektet har vi med geografer, økonomer og sosiologer. Vi vil gå lenger inn i kjernen i innovasjonsprosessene og se på hvordan ny kunnskap faktisk skapes gjennom omforming av eksisterende praktisk og vitenskapelig kunnskap på mikronivået. Vi vil studere de større institusjonelle rammene som former disse mikronivåprosessene og vi vil prøve ut og studere hvordan slike rammer kan endres og forbedres gjennom policy-læring. Dermed utvider vi rammene for tradisjonelle innovasjonsstudier, forteller prosjektleder Åge Mariussen.

Samarbeid

Dette er et VRI forskerprosjekt som gjennomføres av Nordlandsforskning og Sintef teknologi, med VRI i Nordland og de to trøndelagsfylkene som partnere og økonomiske bidragsytere i samarbeid med Norges Forskningsråd.    

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern