Hvordan fremme sosial innovasjon i sykehjem?

 Til stede på forskningssamlingen var: Charlotte Wegener fra Universitet i Aalborg, Gunilla Kulla og Eva Robertson fra Nord universitet, Elisabeth Willumsen og Atle Ødegård fra Universitetet i Stavanger, Kari Brodtkorb, Ragnhild Skaar og Åshild Slettebø fra Universitetet i Agder samt Janikke Solstad Vedeler, Ragnhild Johnson, Christian Lo, Ragnhild H. Waldahl og Cecilie Høj Anvik fra Nordlandsforskning.
Til stede på forskningssamlingen var: Charlotte Wegener fra Universitet i Aalborg, Gunilla Kulla og Eva Robertson fra Nord universitet, Elisabeth Willumsen og Atle Ødegård fra Universitetet i Stavanger, Kari Brodtkorb, Ragnhild Skaar og Åshild Slettebø fra Universitetet i Agder samt Janikke Solstad Vedeler, Ragnhild Johnson, Christian Lo, Ragnhild H. Waldahl og Cecilie Høj Anvik fra Nordlandsforskning.

Det skal prosjektleder Janikke Solstad Vedeler og en gruppe forskere finne ut av i et forskningsrådsprosjekt om sosial innovasjon i sykehjem.

I starten av september var Nordlandsforskning vertskap for første forskermøte i et stort prosjekt som handler om betingelser for sosial innovasjon i sykehjem.

- Prosjektet har som formål å utvikle kunnskap om hvordan samarbeid mellom praksisfelt, utdanning og forskning kan bidra til å fremme sosial innovasjon i institusjonsbasert eldreomsorg, forteller prosjektleder Janikke Solstad Vedeler, seniorforsker fra Nordlandsforskning.

- Sosial innovasjon kan forstås som prosessen og utfallet av å ta i bruk ny kunnskap, enten ved å sette sammen eksisterende kunnskap på nye måter eller anvende den innenfor nye kontekster, forklarer Vedeler.

Forskerne hadde to hyggelige og givende dager sammen i Bodø, og alle ser fram til å komme i gang med prosjektet, som skal foregå i samarbeid med fire norske og ett dansk sykehjem.

Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Nord universitetet og Universitetet i Aalborg er alle partnere i forskningsprosjektet, som ledes fra Nordlandsforskning.

Norges forskningsråd finansierer prosjektet.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern