Hvordan få strategier til å bli handling?

 Foto av Bjarne Lindeløv, Sergio Villava, Begona Vicente Yenes og Aitor Gonzales.
F.v.: Bjarne Lindeløv, Sergio Villava, Begona Vicente Yenes og Aitor Gonzales.

3 regionale utviklere fra den spanske organisasjonen Moderna delte sine erfaringer med å omsette regionale strategier til konkret handling. Direkte demokrati for å fordele penger til utvikling, var en ingrediens spanjolene dro fram.

Det var forsker Bjarne Lindeløv som organiserte arbeidsmøte med deltakere fra solenerginettverket Solarrok 8. og 9. april i Bodø.

Moderna i Navarra

Deltakerne kom fra organisasjonen Morderna, som ligger i regionen Navarra i Spania. Moderna er eid av regionale myndigheter, næringsliv og utdanningsinstitusjoner, og har i oppdrag og i verk sette regionens SMART spesialiseringsstrategi. Nordland har også en SMART spesialiseringsstrategi. Det betyr å prioritere hva som er regionens viktigste næringssektorer og drivkraft i regional utvikling. I Nordland er 3 drivkrefter for regional utvikling utpekt; industri og energi, marin sektor og opplevelsesnæring. Smart Spesialiseringsstrategien skal bidra til å understøtte utviklingen i og mellom disse sektorene med tanke på innovasjon, investeringer og kunnskapsutvikling.

Regionens drivkrefter

Første dagen hadde deltakerne fra Nordlandsforskning og Moderna møte med Nordland fylkeskommune. 
- Målet er å gå fra strategi til handling tilbake til strategi. Morderna ligger ett skritt foran oss på dette området og de delte sine erfaringer. De har funnet fram en metode for å prioritere hvilke utviklingsprosjekter som det skal satses på. De bruker en åpen innovasjonstilnærming, hvor de inviterer for eksempel alle aktører innenfor et satsingsområde. Der luftes ideer til tiltak, hvordan de skal gjennomføres og hvem som har eierskap til disse. Tilslutt er det er en avstemning i plenum om hvilke tiltak det skal satses på, forklarer Bjarne Lindeløv.

De har altså en nedenfra og opp tilnærming, som vi i Nordland, og Norge, kan lære mye av, fortsetter Lindeløv.

Eksempel på prosjekter: produktutvikling, utvikle nye konsepter og produkter innenfor helse og omsorgsfeltet som er et prioritert område i Navarra. Navarra har også satsingsområdene fornybar energi og grønn industri.

Solkraft integrert i hus og smarte byer

Dag to var tema hvordan det er mulig å måle hvilke aktiviteter og tiltak som gir effekt for regionen.

Nettverket Solarroks vil jobbe videre med solenergi, ikke som selvstendig drivkraft for regionen, men hvor framtiden ligger i å integrere solkraft i for eksempel husbygging. SMART CITY kan være en ramme for dette som blir sentralt for nettverket. SMART CITY handler om å gjøre byregioner selvforsynt med energi, og skape forutsetninger og en infrastruktur for en bærekraftig ressursutvikling.

Solarrok

Nordlandsforskning, Norut Narvik og Nordland Fylkeskommune er assosierte partnere i prosjektet og deltar ved prosjektmøter og arbeidsmøter. Gjennom deltakelsen skapes en kunnskapsplattform for videreutvikling av regional industri innen solenergi og den regionale smartspesialiseringsstrategi.

Solarrok er et europeisk nettverk og forsknings- og utviklingsprosjekt i EUs 7. rammeprogram, Region of Knowledge, der de fremste europeiske miljøer innen solenergiforskning deltar. Solarrok er et forskningsprosjekt som går over tre år og avsluttes i slutten av 2015.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern