Håper på forskningsløft i reiselivsmeldingen

Reiselivsmeldinga legger premissene for hvordan reiselivsnæringa skal satses på fremover. Foto: Björn Klauer
Reiselivsmeldinga legger premissene for hvordan reiselivsnæringa skal satses på fremover. Foto: Björn Klauer

Fredag 17. mars legger regjeringen frem reiselivsmeldingen. Seniorforsker Einar Lier Madsen håper den tydelig anbefaler satsing på forskning.

Det er næringsminister Monica Mæland som presenterer regjeringens reiselivsmelding i Tromsø.

- Det skjer utrolig mye bra i reiselivet om dagen. Vi har flott natur, en rik kultur og fantastiske byer som mange kommer for å oppleve. Nå legger vi frem planen vår for hvordan vi kan trygge og skape jobber i reiselivet, sier Mæland, i en artikkel på næringsdepartementets hjemmeside.

Lier Madsen er svært spent på hva reiselivsmeldingen inneholder. Gjennom betydelige prosjekter som «Opplevelser i nord» har norske og internasjonale forskere forsket på reiselivsnæringen og er overbevist om at den er avhengig av strategisk forskningsinnsats for å bli den framtidsnæringen alle ønsker.

- Da er den sentrale innsatsfaktoren forskningsbasert kunnskap, understreker Lier Madsen, som er prosjektleder for Opplevelser i nord.

Mangler forskningsprogram
- Forskningsbasert kunnskap bidrar til å skape konkurransebarrierer. Dette er helt nødvendig i et høykostland som Norge hvor en ikke kan konkurrere på pris eller satse på gunstig valutakurs.

Seniorforskeren peker også på at reiselivsnæringen ikke har blitt tilgodesett med forskningsmidler på lik linje med andre næringer.

- Andre viktige næringer har blitt og blir utviklet gjennom betydelig forskningsinnsats og med egne forskningsprogram. Reiselivet har ikke tilsvarende ordninger, sier Lier Madsen.

- Mangel på kunnskap reduserer næringens muligheter for utvikling og verdiskaping, og det gjør at den ofte oppfattes som lite seriøs sammenlignet med og i konkurranse om oppmerksomheten med andre næringer.


Etterlyser felles strategi
Sammen med andre reiselivsforskere fra Nordlandsforskning og Nord universitet har Lier Madsen gitt innspill til reiselivsmeldingen som ble oversendt næringsdepartementet i høsten 2016. Her pekes det på flere tiltak som vil være sentralt for utvikling av konkurransefortrinn og lønnsomhet i reiselivsnæringen.

- Vi er særlig opptatt av at det utvikles en nasjonal strategi for reiselivet og at det etablerer et langsiktig forskningsprogram for reiselivsnæringen på minimum 50 millioner kroner per år over en 10-års periode, sier Lier Madsen.  

- Får reiselivet utarbeidet en strategi som er utarbeidet i fellesskap mellom bedrifter, forskningsmiljøet og styresmakter, har vi etter min mening et godt og systematisk grunnlag for å utvikle en mer kunnskapsbasert og konkurransedyktig næring.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern