Hadde innbyggerne noe å si under kommunereformen?

Et nytt prosjekt ved Nordlandsforskning skal undersøke hvordan innbyggermedvirkning i kommunereformen har vært planlagt og gjennomført.

Seniorforsker Arild Gjertsen leder prosjektet. Les mer i NRK Nordlands opplysende artikkel skrevet av Oda Viken og Julie Vigdal Henriksen.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern