Fullsatt lanseringslunsj

Fullsatt under lanseringslunsjen 17. mars. Foto: Per Jarl Elle, Nord universitet.
Fullsatt under lanseringslunsjen 17. mars. Foto: Per Jarl Elle, Nord universitet.

Rundt 40 kom da Nordlandsforskning lanserte rapporten: Når noen må ta regien. Om unge med psykiske helseproblemer: utfordringer, tiltak og samhandling på Island, Færøyene og i Norge. Forskerne presenterte sine funn, elever fra Bodin vgs viste filmer som tolket intervjuutskrifter fra forskerne og ungdommenes viktigste hjelpere var tilstede for å kommentere funnene.

Torsdag 17. mars lanserte Nordlandsforskning en fersk forskningsrapport om problematikken på Island, Færøyene og i Norge. 

Forskerne Cecilie Høj Anvik og Ragnhild Holmen Waldahl har i løpet av 2014-2015 gjennomført en omfattende kvalitativ studie i de tre landene. I studiene har de gjennomført intervju med 22 unge som selv har erfaringer med frafall og psykisk helseproblemer. I tillegg er det gjennomført 58 intervju med sentrale aktører; myndigheter, forvaltning, tjenesteutøvere/ytere innenfor de store velferdsområdene utdanning, arbeid og helse i de tre landene.

Under lanseringen ga forskerne en kort presentasjon av rapportens hovedfunn og konklusjoner før  sentrale aktører kom med sine kommentarer:

  • Cathrine Stavnes, fylkesdirektør NAV Nordland
  • Lidija Kolouh-Söderlund, prosjektleder for Unga in i Norden, Nordens Välfärdscenter
  • Per Willy Antonsen, avdelingsoverlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset
  • May Elin Holand, helsesøster i Bodø kommune
  • Elever fra Media og kommunikasjon ved Bodin videregående skole har laget noen korte filmer basert på forskningen som vil vises

Filmene som elevene fra Bodin vgs hadde laget fikk mye skryt. De ferdige vil bli lagt ut på våre nettsider etter påske.

Holand understreket hvor viktig det er med forebygging for ungdommene. Antonsen la vekt på at det er viktig med rask hjelp, og at kanskje ikke individuell plan er rette virkemiddelet. Stavnes fra NAV, sa at man rett og slett måtte ta en gjennomgang av hvordan man organiserer seg.

Forskerne Anvik og Waldahl syntes det var fint å formidle ut de resultatene som de har funnet gjennom sin forskning.

- Det er jo ingen glad-forskning dette, men vi opplever at det er veldig viktig og det er fint med interesse rundt temaet, forklarer Anvik.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern