Forskningens Vær Varsom-plakat

I sommer kom en Vær Varsom-plakat for forskning med et sett med generelle forskningsetiske retningslinjer, en plakat med 14 punkter.

Retningslinjene skal være et verktøy for forskere og en inngangsport for å forstå forskningsetiske prinsipper, hensyn og krav også for de som ikke er forskere. 

Det er første gang det er etablert en allmenn Vær Varsom-plakat og den er sendt til alle landets forskningsinstitusjoner og andre som arbeider med forskning.

Nordlandsforsknings Ingrid Bay-Larsen er deltaker i en av de tre forskningsetiske komiteene, NENT- forskningsetisk komite for naturvitenskap og teknologi, og har deltatt i arbeidet med å utvikle disse retningslinjene.

Hvorfor er dette viktig? 

- De nasjonale forskningsetiske komiteer jobber for å fremme økt bevissthet rundt forskningsetikken. Dette for å ivareta tilliten til forskningen i en tid hvor samfunnsutviklingen i stadig større grad baserer seg til forskningsbasert kunnskap. Som forskere har vi et individuelt og kollektivt ansvar for å ivareta dette tillitsforholdet på best mulig måte. Vær varsom-plakaten peker ut 14 punkter som er spesielt viktig for oss å huske på i denne sammenheng, forklarer Bay-Larsen.

Les hele Vær Varsom-plakaten på nettsiden til De Forskningsetiske Komiteene.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern