Forsker på hvordan korona påvirker fiskesamfunn

Hva blir effektene av koronakrisen for norske fiskesamfunn? Det skal Maiken Bjørkan prøve å finne ut. Foto: Terje Rakke / nordnorge.com
Hva blir effektene av koronakrisen for norske fiskesamfunn? Det skal Maiken Bjørkan prøve å finne ut. Her fra Vågan i Lofoten. Foto: Terje Rakke / nordnorge.com

Som en del av en internasjonal ekspertgruppe, skal Nordlandsforsknings Maiken Bjørkan forske på hvilken effekt koronaviruset får for fiskerisamfunn i Norge.

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) er ett nettverk som består av mer enn 5000 forskere fra 20 medlemsland, deriblant Norge. Tradisjonelt har ICES gitt biologiske råd, og kyststatene har tatt seg av resten. Nå er tiden kommet for en ekspertgruppe som ser på sosiale aspekter. Bjørkan er en av 44 forskere fra 15 forskjellige land som er invitert inn.

Hun understreker at WGSOCIAL ikke er en arbeidsgruppe som gir kvoteråd – da hadde jeg måtte bli nominert som en av Norges delegater til ICES.

– Gruppen skal undersøke viktige samfunnsspørsmål for ulike fiskesamfunn. Mitt bidrag er å få frem ulike perspektiver om hva som er viktig for norske fiskesamfunn, sier Bjørkan.

– For tiden er det utvilsomt Covid-19 som samfunnet er opptatt av.


Seniorforsker Maiken Bjørkan. Foto: Karoline O. A. Pettersen
 

Økning for enkelte produkter 
Ekspertgruppen, som har fått navnet WGSOCIAL, skal samle erfaringer fra fiskerisamfunnene for å se hvordan koranaviruset påvirker dem.

– Etter det første møtet der vi delte erfaringer så langt om Covid-19, virker det som at pandemien har store lokale følger enkelte steder, sier Bjørkan.

Forskerne ser at særlig to utfordringer begynner å peke seg ut for fiskeriene.

– Det første problemet gjelder forsyningskjedenes globale karakter. Transportrutene er hardt påvirket av tiltak som lukkede grenser og kansellerte flyreiser, sier Bjørkan.

– Det andre problemet er at en stor del av markedet for fersk fisk og skalldyr er blitt hardt rammet, med stengte restauranter og hoteller.

Noen klarer seg bedre enn andre. Større fiskebåter med tilgang til fryse- og kjøleanlegg blir mindre berørt enn mindre båter. Og noen produkter får en opptur takket være krisen.  

– Det rapporteres at omsetningen for hermetiske eller frosne fiskeprodukter har økt betydelig i noen land, for eksempel i Tyskland, der folk har begynt å lagre, forteller Bjørkan.

Spennende nybrottsarbeid
Maiken Bjørkan synes det er stas at Det internasjonale havforskningsrådet inviterer henne inn som ekspert. Det er imidlertid ikke første gang forskerens ekspertise har blitt brukt til fellesskapets beste. Bjørkan satt også i det regjeringsutnevnte utvalget som ga råd om pliktsystemet i fiskeindustrien.   

Iselin Marstrander, administrerende direktør for Nordlandsforskning, ser svært positivt på Bjørkans bidrag inn i ekspertgruppen.

– Maiken kan med sin forskningskompetanse og store innsikt i næringene bidra til viktige perspektiver og innspill om rammevilkår, sier Marstrander.

– Å få lov til å bidra inn i et så høyaktuelt og globalt utfordringsbilde som Covid-19 gir fiskerinæringene, er utrolig spennende nybrottsarbeid. Jeg ønsker arbeidsgruppen lykke til og er stolt over at Nordlandsforskning og Maiken er valgt ut som bidragsyter til dette arbeidet.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern