Fattigdom i familien, eller barnefattigdom?

Willy Lichtwark

Seniorforsker Willy Lichtwarck vil på en stor konferanse om fattigdom blant barn og unge, holde innlegg om hvordan familier opplever økonomisk fattigdom og hvordan de også er marginalisert i andre sammenhenger.

Willy Lichtwarck er kritisk til selve begrepet barnefattigdom og vil snakke om det og hvilken funksjon bruken av dette begrepet har. Han mener det er foreldrene som er fattige og ikke barna.

Lichtwarck tar utgangspunkt i resultater fra prosjektet Det nye barnevernet i innlegget og vil forklare hvordan hjelpeapparatet svikter disse familiene.

Konferansen er for NAV-ansatte fra Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark, og går av stabelen i Tromsø 27. og 28. august.

Les mer om konferanseprogrammet.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern