EU nettverk Nordland

Marstrander ser fram til arbeidet med å få mer forskning gjennom EU.

I sterk konkurranse fikk nettverket, hvor Nordlandsforskning deltar, penger fra Norges forskningsråd. Nettverket skal jobbe for mer forskning gjennom EU.

Nettverket fra Nordland skal arbeide som ett av 8 nasjonale nettverk med felles målom å mobilisere til økt deltakelse fra norsk side i Horisont 2020, gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av "good practice" og utvikling av allianser.

Adm. dir. ved Nordlandsforskning, Iselin Marstrander, ser fram til arbeidet med å få mer forskning gjennom EU.

Les mer om nettverket som ledes av NHO Nordland.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern