Drahjelp til artikler

Professor Jon Sundbo er tilknyttet Novadis og Nordlandsforskning som Professor 2. Det betyr at Sundbo er i Bodø med jevne mellomrom og da er det fullt trykk med faglig utvikling.

- Det er kjempeviktig både for Nordlandsforskning og Novadis at vi har knyttet til oss Sundbo som er en internasjonal kapasitet innen forskning på innovasjon, reiseliv og entreprenørskap. Han bidrar til forskernes faglige utvikling, og hjelper med konkrete prosjekter, forklarer Einar Lier Madsen, seniorforsker ved Nordlandsforskning.

Jon Sundbo er til daglig professor ved Roskilde Universitet i Danmark.

18. september var det skrive-seminar, hvor forskere legger fram artikler som er under arbeid. Etter en presentasjon av artikkelen får forfatteren kommentarer fra de andre og dermed hjelp til å ferdigstille artikkelen. Forskere både fra forskningsprosjektet Opplevelser i nord, Novadis og UiN deltok.

Forskere hjelper med skriving
Arbeider med artikler. F.v.: Sølvi Solvoll, Oddny Wiggen, Jon Sundbo, Einar Lier Madsen, Dorthe Eide
og Elisabet Ljunggren

 

Flere la fram artikler under seminaret, med temaer som:

  • Testing i innovasjonsprosesser
  • Opplevelsesøkonomi og lokal mat: restauranter som verdiskapere
  • Læring i entreprenørskap
  • Innovasjon i opplevelsesbasert turisme
  • Entreprenørskap i opplevelsesbaserte reiselivsbedrifter


Lokal mat, mat og opplevelser, nyskaping og det å skape/lage nye bedrifter var temaer som gikk igjen.

Sundbo presenterte er artikkel under arbeid hvor han og en ph.d.student så på sammenhenger mellom lokale mat-nettverk og lokal utvikling. Et prosjekt med mat som grunnlag for regional utvikling, med lokal som det sentrale.

Andre aktiviteter under oppholdet til Sundbo er: forelesning under Novadis' reiselivslunsj, samarbeid om både pågående prosjekter og prosjektsøknader. Det er VRI Nordland som står for finansieringen av professor 2 stillingen som Sundbo har hatt i 2 år ved Novadis.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern