Doktorander hedret på årsfest

Nye doktorander: I fremste rekke står nye doktorander til stede under markeringa. Carlo C. Lazado ( FBA), Jorid Krane Hanssen, Tone Gunn Stene Kristiansen og Rolf Markussen, FSV, Fritz Johnny Nilssen, Ingebjørg Vestrum, Ragnhild Johnson ogAnn Heidi Hansen, Kari Djupedal, HHB, og fra Profesjonshøgskolen; Ingjerd Gåre Kymre, Jostein Greibrokk, Anette Jahnke og Reinhard Falter. Lenger bak: Rektor og dekaner Rektor og dekaner sto for utdeling av diplomer og omtalen. Foto: Svein-Arnt Eriksen, UiN
Nye doktorander: I fremste rekke står nye doktorander til stede under markeringa. Carlo C. Lazado ( FBA), Jorid Krane Hanssen, Tone Gunn Stene Kristiansen og Rolf Markussen, FSV, Fritz Johnny Nilssen, Ingebjørg Vestrum, Ragnhild Johnson ogAnn Heidi Hansen, Kari Djupedal, HHB, og fra Profesjonshøgskolen; Ingjerd Gåre Kymre, Jostein Greibrokk, Anette Jahnke og Reinhard Falter. Lenger bak: Rektor og dekaner Rektor og dekaner sto for utdeling av diplomer og omtalen. Foto: Svein-Arnt Eriksen, UiN.

Fire år etter at Kongen i statsråd vedtok å opprette Universitetet i Nordland, hedret UiN årets nye doktorander. Nordlandsforsknings Ingebjørg Vestrum var blant dem.

Ingebjørg Vestrum disputerte i mai for sin doktorgrad fra Handelshøgskolen i Bodø.

Festivaler og hvordan mobilisere lokalbefolkningen var tema for hennes oppgave. Les flere artikler om denne forskningen til høyre..

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern