Aktuelt

  • Beskriver Nordland for nytt forskningsfond

    I et nytt notat gjennomgår Nordlandsforskning status og utviklingstrekk ved offentlig sektor i Nordland. Notatet bidrar med kunnskap til det nye regionale forskningsfondet i fylket.

  • En formidlingsreise

    Mot slutten av et tre år langt doktorgradsprosjekt, reiste Julia Olsen tilbake til lokalsamfunnet hun hadde forsket på, for å dele resultatene med befolkningen der.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern