Aktuelt

 • Forskere legger oljedebatten under lupen

  Oljenæringens befatning med Lofoten, Vesterålen og Senja har skapt debatt, ikke minst om risiko. Hvordan forholder berørte aktører seg til de mange ulike påstandene?

 • Nytt verktøy inntar reiselivsnæringen

  Charlotte Edvardsen og Kamila Jørstad fikk stipend fra Opplevelser i nord for å skrive bacheloroppgave om et innovativt verktøy som kan brukes i reiselivsnæringen. Oppgaven fikk toppkarakter.

 • Sammen om torskeforskning

  Torsken forener arkeologer, biologer, historikere og samfunnsvitere i det som kan bli et nytt, internasjonalt forskningsprosjekt.

 • Ungdomsstraff møter utfordringer

  To år inn i følgeforskningen av nye straffereaksjoner for ungdom, anbefaler forskerne hurtigere oppstart av oppfølgingen etter lovbrudd og bedre ivaretakelse av gjenopprettende prinsipper.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern