Aktuelt

 • Forskningsfestival

  Onsdag 21. september starter Forskningsdagene. Nordlandsforskning har flere arrangementer og det er grenseløse muligheter for å få med seg nytt fra forskningsverdenen. Årets tema er nemlig grenser.

 • Sammensatte behov krever sammensatte løsninger

  Mellom linjene? Ungdom med sammensatte behov for offentlige velferdstjenester, det er tittelen på et notat hvor forskerne har gjort en gjennomgang av kunnskapen om dette temaet for Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 • Ny forsker, med et grønt blikk

  Bjørn Vidar Vangelsten kom seilende inn til Nordlandsforskning i starten av september. Bak seg la han 20 år i hovedstaden og bakgrunn som blant annet rådgiver for grønn innovasjon ved Norges forskningsråd. Grønt skifte blir tema hos Nordlandsforskning framover.

 • Etter Lytring: Veier bygges av matematikk og politikk

  Det vil alltid være slik at stortingspolitikere elsker å sende et "postkort" hjem med penger til et nytt veiprosjekt, men det er helt i orden, så lenge ny-veien kommer som følge av en åpen, demokratisk debatt - og prosjektene kan kvalitetssikres av ekspertetens kalkyler.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern