Aktuelt

  • Innovasjon i integrering

    Hvordan skal man drive integrering? Det spørsmålet ble drøftet 22. og 23. august i Tromsø. Da ble det arrangert arbeidsseminar og oppstartsmøte for et nytt prosjekt med mange faglig engasjerte og dyktige samarbeidspartnere på Kvinnforsk i Tromsø.

  • Vil ha mer fysisk aktivitet i skolen

    Alstahaug kommune har satt i gang et prosjekt for å få mer fysisk aktivitet inn i skolen. Forskere fra Nordlandsforskning følger prosjektet og snakker med elever, lærere og skoleledere underveis.

  • Lytring: Modellenes tyranni?

    Ved hjelp av x’er og y’er regner økonomene ut hvilke veier som gir oss mest nytte for pengene. Imens drømmer politikerne om å bygge landet - aller helst en bro eller en tunnel der egne velgere lever og bor. Er det på tide å overlate mer av veibyggingen i Norge til ekspertene, eller skal vi være glade for politikere som bygger veier stikk i strid med ekspertenes råd?

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern