Aktuelt

 • Forskning om fall og frafall

  Disse forskerne er alle i gang med nye forskningsprosjekter som handler om to av de mest sårbare gruppene i velferdsstaten. Nemlig unge som sliter med å gjennomføre utdanning og komme i arbeid og eldre som opplever å få nedsatt helse og funksjon.

 • Forskningsbaserte tiltak for å hindre frafall i videregående skole

  Nordlandsforskning er partner i et omfattende prosjekt som nylig har fått 23,9 millioner til forskning fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet skal prøve ut to tiltak med formål om å fremme det psykososiale læringsmiljøet i norske videregående skoler og forebygge frafall. Parallelt med utprøvingen skal forskerteam følgeforske og evaluere effekten av tiltakene.

 • Tilpasninger til et arktisk i endring

  Hva driver endringer i arktisk? Forskere presenterte foreløpige funn fra det Arktiske Råds flaggskipsprosjekt ‘Adaptation Actions for a Changing Arctic’ (AACA) Barents kapittel. Folk fra landbruket, industri, norske og samiske myndigheter og reiseliv fortalte om sin hverdag med tilpasning til klimaendringer.

 • Lytring i Stormen: Hvilken rase tilhører du?

  I barnesangen har vi lært at noen barn er brune andre nesten blå, men at inni er vi alle sammen helt like. Men er det egentlig slik? Hvorfor kan vi ikke bruke rase-ordet? Lytring tar denne samtalen.

 • Et nordnorsk reiseliv i verdensklasse

  - Hvordan får vi dette til? Solid forskning for og med næringa er viktige ingredienser, innledet professor Nina Prebensen, Opplevelser i nords seminar under Arctic Frontiers i Tromsø. Nordlandsforsknings Einar Lier Madsen er prosjektleder for det statssekretær Grete Ellingsen kalte det største forskningsprosjektet på reiseliv i Europa.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern