Aktuelt

 • OTTAR-utgivelse med tilknytning til ARCTICCHALLENGE

  Prosjektleder Brigt Dale ble tidlig i 2015 invitert til å være nummerredaktør for det tradisjonsrike tidsskriftet OTTAR, utgitt av Tromsø museum/ Universitetet i Tromsø, og i september 2015 kom OTTAR 4/2015 ut, titulert ”Nord-Norge etter oljen: fornyet eller forlatt?”.

 • Tang og tare, tradisjon og innovasjon

  En fortelling om hvordan tang og tare ble brukt som dyrefor i den gamle kystkulturen, og om hvordan tradisjonene kan brukes som inspirasjon for ny forskning og bærekraftig bruk av ressursene.

 • To disputaser før jul

  Forskerne Christian Lo og Camilla Risvoll disputerer begge for doktorgraden før jul. Lokaldemokrati og tilpasning i beitenæringene er temaene de vil forsvare. Begge avlegger doktorgraden ved Universitetet i Nordland.

 • Kronikk: Er en skole uten elever liv laga?

  Om en skole ikke er liv laga uten elever, hva skal vi da si om de skolene som ikke kan gi elevene den opplæringa de har krav på? Det skriver forsker Marit Solstad om i en kronikk i Dagsavisen.

 • Nybrottsforskning på hatytringer

  Hatefulle ytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne er temaet for et nytt prosjekt som forskere fra Nordlandsforskning og NTNU Samfunnsforskning nå går i gang med.

Viser fra 1 til 10, av 112 artikler

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern