Aktuelt

  • To disputaser før jul

    Forskerne Christian Lo og Camilla Risvoll disputerer begge for doktorgraden før jul. Lokaldemokrati og tilpasning i beitenæringene er temaene de vil forsvare. Begge avlegger doktorgraden ved Universitetet i Nordland.

  • Kronikk: Er en skole uten elever liv laga?

    Om en skole ikke er liv laga uten elever, hva skal vi da si om de skolene som ikke kan gi elevene den opplæringa de har krav på? Det skriver forsker Marit Solstad om i en kronikk i Dagsavisen.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern