Aktuelt

  • Nybrottsforskning på hatytringer

    Hatefulle ytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne er temaet for et nytt prosjekt som forskere fra Nordlandsforskning og NTNU Samfunnsforskning nå går i gang med.

  • Gründere i turistnæringa

    Gründere er en viktig faktor for fornying og verdiskaping i turistnæringa. Sølvi Solvoll, Gry Agnete Alsos og Oxana Bulanova gir i en ny artikkel oversikt over entreprenørskapsforskning i næringa og ser nærmere på hvordan forskningen knytter seg til tradisjonell entreprenørskapsforskning.

  • Hvordan rekruttere nye fosterhjem?

    Å finne nye strategier til å rekruttere fosterhjem er mål for prosjektet «Fosterhjem og rekruttering». Nå skal forskerne sammen med barnevernstjenester og regionale Bufetater gå i gang med utvikling og utprøving av lokale strategier.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern