Aktuelt

 • Forskningsdager med svung

  Lån en forsker, film på Stormen, Lytring, "Nordlandsforskning om Nordlands framtid" og innlegg på Hurtigruta. Forskere fra Nordlandsforskning deltok aktivt på forskningsfestivalen.

 • Nordlandsforskning om Nordlands framtid

  På Stormen, tirsdag kl. 19 kan du høre 8 forskere snakke om hva forskning betyr for nettopp Nordlands framtid. Unge og psykisk helse, industri og gruvedrift, klimaendringer og beitemuligheter, olja og norsk økonomi, opplevelser i dagligliv og reiseliv, solenergi og "smarte byer", kommuner og nyskaping og den nye delingsøkonomien står på agendaen.

 • E-læring: kan løse kompetansebehov i kommunene

  Forskeren Karin Marie Antonsen har fulgt et prosjekt om e-læring siden høsten 2014. Det betyr at hun er observatør i gruppa som jobber med utvikling av en e-læringsportal, men også en samarbeids- og sparringspartner.

 • Forbereder Babson i Bodø

  Fra den 8. - 11. juni neste år samles mer enn 300 av verdens fremste forskere i entreprenørskap i Bodø.

 • Dette gidder jeg ikke!

  Det var overskriften da rundt 50 tilhørere møtte opp for å delta på Lytring i Stormen. Sanna Sarromaa fortalte sin historie som hun beskrev som en tsunami av dritt og som gjorde at nok var nok for politikerlivet. NRK journalist Eivind Undrum Jacobsen vektla at media ikke lenger har kontroll over mediebildet og at sosiale medier ikke redigeres.

 • Økende skipstrafikk i Arktis

  Smelting av sjøis, en rask og kommersiell utvikling, tilgang til flere ressurser og utvikling av turistnæring resulterer i økende skipstrafikk i Arktis. Disse problemstillingene blir tema for doktorgraden til Julia Olsen, som sammen med Grete K. Hovelsrud presenterte sine ideer på en konferanse om shipping i Arktis.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern