Aktuelt

  • Dårlig vær gir færre turister i Nordland

    Nå strømmer turistene til Nordland. Men vil dette fortsette utover sommeren? To faktorer er sentrale for å påvirke turiststrømmen. Nummer en er været og nummer to er hva den norske krona koster.

  • Et stort barnevern er ikke nødvendigvis et godt barnevern

    Et større fagmiljø er en viktig grunn til at mange kommuner samarbeider om barnevern. Forskerne Therese Andrews, Bjarne Lindeløv og Annelin Gustavsen fra Nordlandsforskning, har studert disse samarbeidene. De finner at kvalitet i barneverntjenesten ikke nødvendigvis henger sammen med størrelse på tjenesten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern