Aktuelt

  • Med hammer og matte

    - Meningsfylt hverdag i fengselet, - inspirert til videre utdanning, - mestringsfølelse, - kvalifiserer seg til et vanlig liv etter ferdig sonet straff. Dette fant forskerne da de evaluerte prosjekt om opplæring sammen med arbeidsdrift i fengsler.

  • Kunnskap + politikk = sant?

    -Kunnskap har en stadig viktigere strategisk rolle i vår politiske debatt, men kan aldri erstatte politiske valg, det skriver seniorforsker Ingrid Bay-Larsen fra Nordlandsforskning i en artikkel i tidsskriftet Kart og plan (Matricula).

  • Parfyme og innovasjon

    Jeg kjente det allerede i foajeen: parfymedisen hang tungt over forsamlingen. Det var en helt ny opplevelse. Jeg deltok på Forskningsrådets seminar om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern