Aktuelt

  • Doktorander hedret på årsfest

    Fire år etter at Kongen i statsråd vedtok å opprette Universitetet i Nordland, hedret UiN årets nye doktorander. Nordlandsforsknings Ingebjørg Vestrum var blant dem.

  • Bedre kvalitet for de som trenger det mest

    Kvaliteten i skjermede arbeidsmarkedstiltak har økt i løpet av de senere årene. Det handler blant annet om at det har skjedd en betydelig utvikling i faglighet, kompetanse og profesjonalisering blant de ansatte i disse bedriftene.

  • Vil forske på gruver og havbruk

    Om lag 2 millioner får Nordlandsforskning til et prosjekt som vil undersøke samhandlingen mellom gruvevirksomhet og havbruk og bruk av ulike typer kunnskap og styring.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern