Aktuelt

 • Ikler seg dugnadshabitten for å for å forske på SALT

  Ingebjørg Vestrum og Tone Magnussen fra Nordlandsforskning skal forske på kulturarrangementet SALT på Sandhornøy som har åpning den 29. august. SALT vil være på stranda i Sandhornøy i ett år framover og deretter reise videre til andre arktiske destinasjoner som Island, Grønland og Svalbard. Hvilke sosiale-, kulturelle-, miljømessige- og økonomiske verdier skaper og etterlater SALT seg i lokalsamfunnet?

 • Tidlig innsats

  Nordlandsforskning skal evaluere prosjektet "Tidlig innsats i oppvekst" i Asker kommune. Følgeevalueringen skal danne grunnlaget for å identifisere faktorer som forklarer dagens situasjon i kommunen når det gjelder spesialpedagogiske tiltak. På bakgrunn av dette skal det fremmes forslag til mulige tiltak med hensikt å forbedre kvaliteten på opplæringstilbudet som gis i barnehager og skoler i Asker kommune.

 • Arktisk havis minker raskt

  Havisen i arktisk er det som endrer seg raskt i det glabale klimasystemet. I de siste 20-30 årene har sommerarealet for utbredelse med over 30 %, og alle årets måneder viser at isen reduseres. Sammen med flere internasjonale forskere har forskningsleder Grete Hovelsrud skrevet en artikkel om hvordan dette påvirker flora, fauna og menneskene som lever og jobber i arktisk.

 • Fattigdom i familien, eller barnefattigdom?

  Seniorforsker Willy Lichtwarck vil på en stor konferanse om fattigdom blant barn og unge, holde innlegg om hvordan familier opplever økonomisk fattigdom og hvordan de også er marginalisert i andre sammenhenger.

 • Hvordan skapes ny praksis?

  Nordlandsforskning var ett av tre forskerprosjekter som fikk penger fra programstyret for VRI i sommer. Prosjektet heter Regional innovation through situated knowledge conversion og ledes av Åge Mariussen fra Nordlandsforskning og er et samarbeid med SINTEF og University of Vaasa, Finland.

 • - Vi er nødt til å tilpasse oss klimaendringene

  Det nytter ikke å si at «vi står han av». Ekstremværhendelsene forteller med all tydelighet at vi må tilpasse samfunnet til å takle klimaendringene, sier klimaforsker Grete K. Hovelsrud i Nordlandsforskning.

 • Forskningens Vær Varsom-plakat

  I sommer kom en Vær Varsom-plakat for forskning med et sett med generelle forskningsetiske retningslinjer, en plakat med 14 punkter.

 • Toppturer gjør Lofoten attraktiv

  Sportslige aktiviter gir glede, men de kan også øke regionens attraktivitet både som besøks- og bostedsregion. Det fant Nordlandsforsknings Brigt Dale da han så på toppskiturer i Lofoten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern