Aktuelt

  • Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST)

    Samfunnsøkonomisk er ikke LOFAST lønnsomt, men de tekniske forventningene er innfridd. Det konkluderer forskere fra Universitetet i Nordland og Nordlandsforskning med. Jarle Løvland fra NF og Gisle Solvoll, Terje Mathisen og Thor-Erik Sandberg Hanssen fra UiN har gjort en evaluering av Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST) på oppdrag fra Concept-programmet, NTNU.

  • Styring uten budsjett

    Det var tema for artikkelen som Anatoli Bourmistrov fra Handelshøgskolen i Bodø, UiN og Katarina Kaarbøe fra Norges Handelshøgskole vant pris for beste publisering fra Økonomisk forskningsfond.

  • Mange jenter sliter psykisk

    Selv om de aller fleste elevene i videregående skole sier de har det bra på mange områder, sliter en stor del med mange plager, både fysisk og psykisk. Det viser en ny rapport som Nordlandsforskning har laget på oppdrag fra Nordland fylkeskommune.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern