Aktuelt

  • Skal evaluere Lofast

    Hva er følgene av Lofotens fastlandsforbindelse for trafikk og næringsliv? Kommende halvår skal Nordlandsforskning og Handelshøgskolen etterevaluere Lofast som ble ferdigstilt i 2007.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern