Language

 
 
 

Siste fra Nordlandsforskning

  • Lytring i Stormen: Hvilken rase tilhører du?

    I barnesangen har vi lært at noen barn er brune andre nesten blå, men at inni er vi alle sammen helt like. Men er det egentlig sant? Hvorfor kan vi ikke bruke rase-ordet? Lytring tar denne samtalen.

  • Et nordnorsk reiseliv i verdensklasse

    - Hvordan får vi dette til? Solid forskning for og med næringa er viktige ingredienser, innledet professor Nina Prebensen, Opplevelser i nords seminar under Arctic Frontiers i Tromsø. Nordlandsforsknings Einar Lier Madsen er prosjektleder for det statssekretær Grete Ellingsen kalte det største forskningsprosjektet på reiseliv i Europa.

  • Deltar bredt på Arctic Frontiers: etikk, klima, reiseliv og tida etter olja

    I år deltar og arrangerer forskere fra Nordlandsforskning hele 4 ulike seminarer under Arctic Frontiers. Hvert år i januar samler konferansen rundt 1400 representanter fra forskning, næringsliv og politikk i Tromsø for å diskutere problemstillinger rundt utviklingen i nordområdene.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bankkonto 4500 55 08811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern