Language

 
 
 

Siste fra Nordlandsforskning

  • Lytring: Alltid beredt?

    25. april er det Lytring i Stormen. Øvelse Nord 16, Nord universitet og Nordlandsforskning inviterer til Lytring om beredskap i nord.

  • Løser familiens problemer tidligere

    Når en familie opplever at barna får problemer, så i stedet for at de skal innom barnevern, barne- og ungdomspsykiatrien, familierådgivningskontoret, PPT og så videre, samles heller hjelpetjenestene rundt familien i et møte.

  • Fullsatt lanseringslunsj

    Rundt 40 kom da Nordlandsforskning lanserte rapporten: Når noen må ta regien. Om unge med psykiske helseproblemer: utfordringer, tiltak og samhandling på Island, Færøyene og i Norge. Forskerne presenterte sine funn, elever fra Bodin vgs viste filmer som tolket intervjuutskrifter fra forskerne og ungdommenes viktigste hjelpere var tilstede for å kommentere funnene.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bankkonto 4500 55 08811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern