Siste fra Nordlandsforskning

  • Inviterer til Grønsj

    Nordlandsforskning og Nord universitet lanserer Grønsj – en seminarrekke om det grønne skiftet. Første fokus legges på klimafotavtrykk.

  • Kommenterer kommunesammenslåing

    Nordlandsforsknings Arild Gjertsen ble invitert som ekspertkommentator både på TV og radio i forbindelse med kommunesammenslåingen.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern