Siste fra Nordlandsforskning

  • Når noen må ta regien

    Elever fra Bodin videregående skole og maritime fagskole, media og kommunikasjon, har laget tre filmer basert på en forskningsstudie om unge i sårbare livssituasjoner på Island, Færøyene og i Norge.

  • Workshop om alger

    Blå vekst og økt utnyttelse av havets ressurser er på dagsorden i både Norge og Europa. Forventningene knyttet til bruk av alger er mange, fra å erstatte soya i fôrindustrien og olje i dagens plastproduksjon, til bioenergi, karbonfangst, menneskeføde, tekstiler og medisiner. 2. november inviterer NiBIO, Nord universitet og Nordlandsforskning til heldagsseminar med alger som tema.

  • Seeweed instead of imported soy from Brazil?

    Did you know that sheep graze on seaweed many places in the world, and that some of these species are rich in protein content? Could this be a replacement for imported soy from Brazil?

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norway

Vist: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank account 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Privacy Policy