Siste fra Nordlandsforskning

  • Abstrakt element fra Bodø sentrum

    Ny logo og web

    7. oktober ble ny nettside og ny logo og design tatt i bruk. Vi feiret med en lansering på hotell Havet i Bodø med en rekke miniforedrag med tittelen Nordlandsforskning om Nordlands framtid.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bankkonto 4500 55 08811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern