Language

 
 
 

Siste fra Nordlandsforskning

 • Doktorander hedret på årsfest

  Fire år etter at Kongen i statsråd vedtok å opprette Universitetet i Nordland, hedret UiN årets nye doktorander. Nordlandsforsknings Ingebjørg Vestrum var blant dem.

 • Bedre kvalitet for de som trenger det mest

  Kvaliteten i skjermede arbeidsmarkedstiltak har økt i løpet av de senere årene. Det handler blant annet om at det har skjedd en betydelig utvikling i faglighet, kompetanse og profesjonalisering blant de ansatte i disse bedriftene.

 • Vil forske på gruver og havbruk

  Om lag 2 millioner får Nordlandsforskning til et prosjekt som vil undersøke samhandlingen mellom gruvevirksomhet og havbruk og bruk av ulike typer kunnskap og styring.

November

  Ingen aktiviteter

  Januar

  Ingen aktiviteter

  Alle aktiviteter

  Nordlandsforskning
  Postboks 1490
  N-8049 Bodø
  Norge

  Besøk: Universitetsalleen 11
  Tlf: +47 75 41 18 10
  E-post nf@nforsk.no

  Bankkonto 4500 55 08811
  NO/VAT 989 714 309 MVA
  Personvern