Language

 
 
 

Siste fra Nordlandsforskning

  • Forskning: Lytring gir deg nye stemmer og perspektiver

    - Vi skal ta opp aktuelle temaer, også de som går under radaren i det vanlige mediebildet, forklarer Frode Bjørgo. Han er stipendiat ved Universitetet i Nordland og en av tre idemakere bak Lytring.

  • Lytring 27. mai: Generasjon prestasjon

    Dagens ungdom er mer pliktoppfyllende, jobber mer med skole, bruker mindre rus og er i mindre opposisjon enn deres egen foreldregenerasjon. Samtidig rapporterer svært mange unge om psykiske plager, noe som bekymrer forskere, foreldre og de som møter ungdom i skolehverdagen.

  • Tenketank på bryggekanten

    Styret ved Nordlandsforskning har vedtatt hovedmål for strategiperioden 2015-2020: "Nordlandsforskning skal være et fremragende forskningsmiljø i Norge og en foretrukket partner i nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid". Hvordan skal vi realisere dette?

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bankkonto 4500 55 08811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern