Language

 
 
 

Siste fra Nordlandsforskning

  • Nye perspektiver på innovasjon i offentlig sektor

    Tirsdag 6. oktober møtte 24 stykker til lunsj i regi av Senter for velferdsinnovasjon. Temaet var innovasjon i offentlig sektor. Stipendiatene fra Nordlandsforskning og Universitetet i Nordland Joakim Høgås og Anne Tjønndal presenterte ideer fra doktorgradsprosjektene sine for folk fra Universitetet i Nordland, KS, Fylkeskommunen, Nordlandsforskning og andre.

  • Statsbudsjettet 2016

    Det er viktig for omstillingen av Norge å legge til grunn forskningsbasert kunnskap. I statsbudsjettet foreslår Regjeringen totalt 32,5 mrd kroner til forskning og utvikling i 2016 via Kunnskapsdepartementets sektorbudsjett.

  • Forskningsdager med svung

    Lån en forsker, film på Stormen, Lytring, "Nordlandsforskning om Nordlands framtid" og innlegg på Hurtigruta. Forskere fra Nordlandsforskning deltok aktivt på forskningsfestivalen.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bankkonto 4500 55 08811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern