Siste fra Nordlandsforskning

  • Til Lofoten for å redde beitedyra

    Kan droner og virtuelle gjerder berge bønder med dyr på utmarksbeite når effektene av klimaendringer gjør seg gjeldende? Internasjonale eksperter samles i september på Ballstad i Lofoten for å finne nye løsninger.

  • Terje Olsen fikk forskningspris

    Olsen ble hedret med SOR-prisen, som gis til en person som har utmerket seg spesielt for å bidra til bedre levekår for mennesker med utviklingshemning.

  • Gir råd om bruk av milliardutbytte

    Fem utvalgte personer gir råd om hvilke ideer som bør prioriteres, når hundrevis av millioner skal brukes i og for Nord-Norge. Nordlandsforsknings direktør Iselin Marstrander er en av de fem.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern