Siste fra Nordlandsforskning

  • Bærekraftig utvikling av fisketurisme i Lofoten

    Hvordan bidra til næringsutvikling og bærekraftig vekst innen fisketurismen i Lofoten? Det har forskere fra Nordlandsforskning og Havforskningsinstituttet sett på i en nytt notat.

  • ARCTICCHALLENGE leverer

    Etter siste rapportering til Norges forskningsråd kunne prosjektleder Brigt Dale fornøyd konstatere at prosjektet er godt i rute hva gjelder vitenskapelige leveranser, og at prosjektet i tillegg det siste året har vært svært synlig på en rekke konferanser og seminarer.

  • Flere veier til frafall i Lofoten

    Overdreven gaming, sosial utrygghet og utfordrende hybelliv er bare noen av årsakene til høyt frafall blant elever på videregående skole i Lofoten.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern