Siste fra Nordlandsforskning

  • Godt å være gammel på bygda

    Fraflytting. Forgubbing. Mangel på servicetilbud. Når distriktskommunene omtales i media, er tonen ofte trist. Men nå kan forskere avkrefte myten om den døende bygda.

  • Bygger ny by i Stormen

    Under Forskningsdagene inviterer forskningsprosjektet CityLoops barn i alle aldre til å bygge en modell av nye Bodø, ved å bruke materialer fra den gamle flyplassen.

  • Trenger hjelp til å nå bærekraftsmål

    Kommuner og fylkeskommuner skal legge bærekraftsmålene til grunn for sin planlegging og målene må være nådd innen 2030. De fleste er ennå i startfasen.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern