Siste fra Nordlandsforskning

 • Ny bok utforsker samskaping

  Samskaping og sosial innovasjon løftes frem som løsningen på en rekke samfunnsutfordringer, også i helse- og velferdssektoren. Men hva betyr egentlig disse begrepene?

 • Hvorfor gjenvinner vi ikke sjeldne metaller?

  Selv om samfunnet er avhengig av å gjenbruke sjeldne metaller fra mobiltelefoner, sparepærer og elbiler, skjer det nesten ikke. Nå skal forskere se på saken.

 • Nytt styre for Nordlandsforskning

  Hva har tidligere samferdselsminister Torild Skogsholm og nåværende forskningsdirektør ved SINTEF Industri Jack Ødegård til felles? Frem til 2024 skal de være med å styre Nordlandsforskning.

 • Beskriver Nordland for nytt forskningsfond

  I et nytt notat gjennomgår Nordlandsforskning status og utviklingstrekk ved offentlig sektor i Nordland. Notatet bidrar med kunnskap til det nye regionale forskningsfondet i fylket.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern