Siste fra Nordlandsforskning

 • Sjøuhyrene kommer!

  Under Forskningsdagene setter vi fokus på vår forskning på marin forsøpling. Det gjør vi på en helt ny måte.

 • Med Facebook som forskningsverktøy

  Arcticchallenge-forsker Anna-Sofie Skjervedal brukte Facebook som forskningsverktøy og nådde frem til ungdom på Grønland.

 • Klar for ny forskningsinnsats for reiselivet

  Nord universitet og Nordlandsforskning har levert søknad på forskningsprosjekt som vil gi opplevelsesbedrifter og deres samarbeidsaktører et stort løft.

 • Jenta på tur

  Hun har aldri vært i Syden og går på tur hver lørdag og søndag uansett vær. Møt vår nye forsker Aase Kristine Lundberg.

 • Invitert til Barneombudet

  Ann Kristin Eide og Therese Andrews skal presentere sin forskning på ungdomsstraff.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern