Siste fra Nordlandsforskning

  • Inviterer til Julegrønsj

    Jula har blitt høytiden for forbruk. Grønsj undersøker om det går an å kombinere juleglede og bærekraft.

  • Jordfordeling på nye måter

    Forskere skaper møtesteder der bønder og jordeiere i fellesskap kan utvikle nye måter å fordele landbruksareal på som er mer bærekraftig, effektivt og lønnsomt enn i dag.

  • – En blind flekk i eldreomsorgen

    Det er for ensidig fokus på fysisk helse i eldreomsorgen. For å ha et godt liv, trenger eldre også meningsfylte aktiviteter og sosiale relasjoner i hverdagen.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern