Nordlandsforskning er med på Forskningsdagene 2018.

Siste fra Nordlandsforskning

  • Lanserer nytt verktøy for reiselivet

    Testing gir bedre kvalitet og mindre ressurssløsing på vei fra idé til produkt, men ikke alle reiselivsbedrifter kjenner metodene. Nå finnes hjelpen like for hånden, lett forståelig og forskningsbasert.

  • Kjønn i bevegelse

    Torsdag 23. august 19:00 tar Lytring opp temaet kjønnsskifte til debatt.

  • Et år i et splittet USA

    Gjennom et år i USA har Nordlandsforsknings Brigt Dale levd i et samfunn preget av klassedeling og politisk splittelse. Men han mener likevel at vi har noe å lære av amerikanernes oppførsel i hverdagslivet.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern